Zamów portret

Rysunek

Szkic to etap służący zrozumieniu modela, jego charakteru, formy, mimiki. Rysunek zbliża do lepszego poznania człowieka, jego twarzy, pozwala nabrać lekkości i śmiałości w  przedstawianiu jego rysów, a także pomaga wykrystalizować światło, wyraz, napięcie i kompozycję obrazu. Przed stworzeniem olejnego portretu powstaje szereg rysunków i studiów z których na końcu wybieram ten właściwy. Taki ostateczny rysunek jest już czymś znacznie więcej niż przygotowaniem do obrazu, stając się zazwyczaj samodzielną formą posiadającą swój wyraz.”